Organisatie

Organisatie

Rijnmond Gezond is een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Het wordt geleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van huisartsen, coördinatoren van het Rijnmond Gezond project en het hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde.

De Rijnmond Gezond database heeft een eigen Raad van Toezicht. Zij besluiten voor welke onderzoeken gegevens uit de database gebruikt mogen worden.

Socials